Kraftsamling

Uppdrag: Framtagande av koncept för konferenser med syfte att engagera deltagarna och att ge dem en känsla av samhörighet. Kraftsamling är en årlig konferens där Energimyndigheten, regionala energikontor och kommunala energi- och klimatrådgivare träffas och utbyter erfarenheter.

Produktion: Grafiskt och strategiskt koncept, webblösning för anmälan, konferensmaterial, vepor, banderoller, tidningsdokumentation, tidningsproduktion.