Monter Energitinget

Uppdrag: Skapa en flexibel monter som kunde fungera i många olika sammanhang och på andra utställningar. ETC Kommunikation tog fram koncept och ledde det kreativa arbetet och att bygga montern i samarbete med eventbyrå. I uppdraget ingick även produktion av bildspel och copy. Montern, som även gjordes i en engelsk version, vann branschpriset Årets monter 2009.

Produktion: Idé- och konceptarbete, monterbygge, monterdesign, bildspel, copy.