Renovera Energismart

Uppdrag: Design och produktion av utställningen Renovera Energismart, ett projekt som Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver tillsammans. Montern var en del av ett större kampanjarbete som omfattade övergripande design, logotype, copy, produktion av trycksaker och film.

Produktion: Design av utställning och monterbygge.