Geografiskt informationssystem

Informationsfilm med djupare dimension

För Sundbybergs stad producerade vi tillsammans med Emittent Media film om GIS – Geografiskt informationssystem. Den skulle inspirera medarbetarna att börja använda GIS i sitt arbete. Verklighetsnära bilder kombinerade med 3D-animeringar gav en spännande dimension i en kunskapsfilm. 

Uppdrag: Idé, strategi, koncept, manus, storyboard, inspelning, filmproduktion, redigering, projektledning.