Näringspolitiskt forum

Logotype med växande idéer

Logotype för Näringspolitiskt forum som är ett nätverk för näringspolitiska aktörer. Logotypen symboliserar all den kunskap och alla de diskussioner som växer och förädlas inom nätverket.

Uppdrag: Idé, grafisk formgivning, logotype, grafisk produktion.