Vallentuna kommun

Grafisk identitet med rötter i 1400-talet

En ny grafisk profil för att samordna Vallenuna kommuns kommunikativa identitet. Utgångspunkten var kommunens vision om att erbjuda småstadens känsla med storstaden inom räckhåll. Lösningen blev att kombinera en vänlig typografi med klara färger, tydliga regler och ett dekorelement som inspirerats av en takmålning från 1460-talet i Orkesta kyrka. Signalfärgen Smaragd finns tydligt i all kommunikation från kommunen, vilket samordnar kommunikationen och stärker kommunens varumärke.

Uppdrag: idéarbete, identitetsarbete, varumärkesutveckling, grafisk design, grafisk produktion, fotografering, webbdesign.