Nolltolerans mot dödsolyckor

Kampanj med högt medialt genomslag 

Kampanj under en kongress för att uppmärksamma regeringen på att antalet dödsolyckor på arbetsplatser ökar. Kampanjens budskap skapades för att ge ett högt nyhetsvärde. På kongressen visades en stor vepa med alla namn på de som förolyckats på sina arbetsplatser. I utställningen fanns ett kondoleansbord med en bok för en namninsamling som sedan överlämnades till regeringen.

Kundens egna ord om resultatet: ”Hela kampanjen växte till något mycket större än tanken var först.Men det var enbart positivt. Vi syntes enormt mycket i media i samband med överlämnandet av boken till Hillevi Engström. otalt samlades det in över 33 000 namn som alla kräver att regeringen börjar ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Utifrån vår utvärdering skulle jag påstå att detta är den överlägset största kampanj som IF Metall kommit ut i rent mediamässigt.” Kristoffer Sydlén, IF Metall

Uppdrag: Idé och koncept, grafisk formgivning, grafisk produktion, copy.