Årsredovisning KFO

Med formen stärkte vi varumärket

Vi fick i uppdrag att ta fram en årsredovisning som skulle stärka bilden av KFO som en professionell organisation. I samband med formutvecklingen såg vi också över den redaktionella rytmen. Resultatet blev en tydligare bild av KFOs roll som arbetsgivareorganisation och ett starkare varumärke.