Betongen berättar

Handbok som förklarar det komplicerade på ett enkelt sätt

Samtalet är den centrala i boken Betongen berättar som handlar om kollektivt skapad muralmålning. I handboken finns vackra muralmålningarna som vägleder och inspirerar. Handbokens komplexa struktur blev tydligare genom färgval, form, lättläst språk och ikoner. Resultatet blev en lättbegriplig och överskådlig bok som visar vägen för läsarna i muralmålningsprocesser. 

Uppdrag: Redaktör, projektledning, skribent, koncept, formkoncept, grafisk formgivning, illustrationer, bildval och bildhantering, tryckupphandling och tryckning, förlagsutgivning och distribution.