Kommuninformation

Kommunen informerar 

För både Sollentuna kommun och Täby kommun producerar vi kommuninformation. Ditt Täby och Sollentunaliv trycks i lokaltidningar och ger invånarna om vad som händer i kommunen. 

Uppdrag: Formgivning, layout, bildval, repro, projektledning, tryckleverans.