Möten kring mat

Inspirerande matmiljö för alla

Micasa Fastigheter kontaktade oss för att de hade ett kommunikationsbehov. De ville inspirera och informera restauratörer att skapa en god restaurangmiljö för äldre på trygghetsboende samtidigt som restaurangen skulle locka andra matgäster. Tillsammans med dem tog vi fram en handbok som med sitt innehåll kombinerat med illustrationer och bilder skapade en bra mix som informerar, kommunicerar och inspirerar restaurarörer att planera restaurangmiljöer som ska fungera för alla.  

Uppdrag: Kreativt koncept, grafisk formgivning, grafisk produktion, illustrationer, bildval och bildhantering.