Ditt Botkyrkabyggen

Få hyresgästerna att känna samhörighet och inspiration

Ny grafisk design och produktion av en tidning till Botkyrkabyggens hyresgäster. Med ett relevant innehåll och en lockande form speglar tidningen hyresgästernas behov av information och ger dem inspirerande läsning om närområdet. Tidsperiod: 2005–pågående, Nytt avtal från sommaren 2014.

Uppdrag: Redesign, grafisk produktion, innehållsproduktion samt fotografering.