Vi inspirerar till ett plusenergilän!

Jönköpings län ska bli ett plusenergilän innan 2050. För att nå dit vill man inspirera och motivera de boende och verksamma i länet att bli miljömedvetna. Ett verktyg är tidningen +E som tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Tidningen ska engagera på vägen för ett plusenergilän år 2050. Vi gör både tidningen och administrerar Facebooksidan Tidningen +E

Klicka här för att läsa senate numret av tidningen!

Uppdrag: Redaktörskap, innehåll, skribent, journalist, projektledning, Facebookadministration, annonsering Facebook.