Kloka hem

Klokare form ger hållbar framtid

Formge och producera en engagerande inredningstidning. Med fokus på hållbar miljö är tidningen unik i ett trångt segment av inredningstidningar. Formen är anpassad efter exponering i kioskernas tidningshyllor samtidigt som ett personligt anslag finns kvar.

Uppdrag: Ny grafisk form, grafisk formgivning, bildhantering, repro, tryckning.