VIA Stockholms hamnar

Kund- och medarbetartidning för Stockholms hamn AB

Med VIA visar vi på bredden i Stockholms hamnars verksamhet. Målet är att alla målgrupper ska känna sig berörda av innehållet i tidningen och att Stockholms hamnar ska vara en tydlig avsändare. Uppdraget inleddes med en redesign. Arbetet har pågått sedan 2003 och är fortfarande pågående. Hösten 2014 förlängdes avtalet.

Uppdrag: Redesign, grafisk produktion, innehållsproduktion samt fotografering.