Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mediabolaget
Arkitektur Förlag
IOGT-NTO
Botkyrkabyggen
ETC Förlag
Stockholms Hamn AB